Varför har veterinärerna valt att gå förbi rasklubbarna med det veterinära uppropet för alla trubbnosars rätt till normal andningsfunktion?

Eftersom man från svenskt uppfödarhåll anser att problemet framför allt rör den oregistrerade aveln och importen så behöver vi

1) KONSUMENTUPPLYSA!

och det gör vi med debatter i det offentliga rummet. Genom att den framtide trubbnosköparen blir varse den aktuella rasens problem med sin andning så kommer hen förhoppningsvis ha tagit till sig av informationen. Vi behöver alltså debatten och här är ju sociala medier fantastiska. Ni som har friska trubbnosar har all chans i världen att berätta om dem istället för att vara arga för att veterinärer vill ha bort den sjuka aveln.

Konsumentupplysningen behövs också för att det är svårt för en lekman att upptäcka andningsbesvär. En engelsk studie visar t ex på att 60 % av ägarna inte uppfattade att deras hundar hade problem. Genom mer kunskap kan djurägaren själv upptäcka att det inte står rätt till och hunden kan få hjälp men samtidigt diskvalificeras från vidare avel.
(läs studien här: http://journals.plos.org/plosone/article…)

Här är fyra tips för dig som tänkt köpa eller äger en trubbnos:

a) Vänd er till en seriös uppfödare när du vill köpa en trubbnos. Då vet du att du får stöd om den får problem med sin andningsfunktion.

b) Välj alltid en valp som är helt ljudlös i sin andning. Be att få träffa alla från samma linjer som finns hos uppfödaren. Lyssna efter deras andningsljud. De ska inte höras normalt sett. Följ med på besiktningen om du kan. Fråga veterinären vad hen anser om valpens och moderns andningsförmåga.

c) Be alltid veterinären om ett utlåtande om andningen när du är på rutinbesök eller hos vet av andra orsaker.

d) Om din hund inte orkar/vill promenera/busa, ligger länge och hässjar efter en promenad, har förträngningsljud från halsen eller nosen (gurglar, missljud, snarkar när de är uppe och går, nyser, fnyser, bildar mkt slem i näsan), andas med hjälp av magmusklerna (att de pressas ihop vid varje andetag) eller har magproblem med kräkningar/dålig aptit - sök då hjälp hos veterinär för att få den bedömd. Och prata alltid med din uppfödare så att hen får kännedom om din hunds symtom. Har du köpt av en seriös uppfödare kommer du att få allt stöd du behöver.

Det är vanligt att magproblem är sammankopplat med nedsatt andningsfunktion:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15971897

Man har också visat att hundar som får hjälp med sin andningsfunktion i hög grad blir bättre från sina magproblem:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16512845

Och prata alltid med din uppfödare så att hen får kännedom om din hunds symtom. Har du köpt av en seriös uppfödare kommer du att få allt stöd du behöver.

2. MYNDIGHETSANSVAR

Ytterst är att kunna andas en myndighetsfråga, inte en fråga SKK äger ensam. Vår intention med uppropet, som också gått till Jordbruksverket, är att frågan om att inte kunna andas flyttas upp på priolistan för länsstyrelsens djurskydd. Det är ju inget som utesluter fortsatt arbete inom rasklubbarna, tvärtom är det ju fantastiskt. Och igen -eftersom det anses från rasklubbshåll att det är "fulaveln" och "fulimporten" av trubbnosar som står för ökningen av fall så behöver naturligtvis Jordbruksverket beakta det. Och det är vi säkra på är en fråga som behöver ventileras i det offentliga rummet såväl som på rasklubbarna och hos myndigheterna för att komma fram till så kloka åtgärdsförslag som möjligt.

Framtiden är ljus för alla fina, normalandade trubbnosar. Att veterinärer vill ha bort dem som gurglar i svalget, får skrivas in på vårdavdelning för att de tuppar av en varm dag eller för akut andnöd av en längre förlossning eller för att vi lider med de djur som kommer in med bukpress för att syresätta sig är ju veterinärt, lagreglerat ansvar och det är hög tid för veterinärerna att ta det.

Och OM det skulle krävas att vi behöver redigera rasstandards för att få fram andningsfriska individer så hoppas jag verkligen att alla uppfödare också anser att hundens rätt att andas går före utställningsmeritering utomlands.

Troligen handlar det snarare om att inte premiera extremerna på utställningarna.

Och återigen - veterinärerna vill inte utrota raser. Vi vill trubbnosavelns väl. Vi vill ha debatt för att tillskapa resurser på myndighetsplan och på Veterinärförbundet till fortsatt arbete med SKK om en sund brachycefal avel.

Tack för ordet.

/Maria Karlsson, leg vet, specialist i hundens och kattens sjukdomar (enskilt inlägg)