SKK:s svar

Det känns som ett bra första steg med föredömligt snabbt agerande från SKK efter veterinärernas upprop. Tack SKK, en av "delägarna" av problemet med brachycefalernas/trubbnosarnas rätt att andas normalt. Övriga ägare är Jordbruksverket och Veterinärförbundet med kliniskt verksamma veterinärer. Här är SKK:s svar med länk:
 
SKK välkomnar ökat samarbete med veterinärer
 
28 jul 2015 Svenska Kennelklubben (SKK) ser mycket positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren i frågan om hundar med andningssvårigheter. Samarbetet är påbörjat sedan tidigare och ett möte kring hundavel ska hållas den 10 september mellan Veterinärförbundet, Jordbruksverket och SKK. I dagarna har ett upprop publicerats där över 500 veterinärer är oroade över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.
 
SKK välkomnar brevet och ser fram emot ett ökat samarbete med veterinärkåren gällande brakycefalt syndrom hos vissa raser.
 
Brakycefala rasers predisponerande problem med andningen är något som SKK likt veterinärkåren identifierat som ett allvarligt hälsoproblem och som SKK under en längre tid arbetat med på olika plan bland annat genom förändrade avelsmål hos berörda raser, en ökad medvetenhet hos domarkåren och upplysning av den hundköpande allmänheten.
 
SKK har även initierat internationella samarbeten som möjliggör utbyte av erfarenheter och har sedan länge arbetat med och planerat en konferens med fokus på brakycefala rasers problem, vilken är förlagd till kommande vinter. Flera av de aktuella raserna har under senaste decenniet ökat i popularitet och även importen av valpar för dessa raser. För att uppnå de viktiga avelsmålen för en förbättrad hälsa av alla trubbnosade hundar är en internationell samverkan en viktig del.
 
Veterinärkåren och SKK arbetar som vi ser det mot samma mål, d.v.s. förbättring av hundars hälsa men respektive organisation har tillgång till och använder olika medel för att nå målet. Avelsarbete är ett långsiktigt och träget arbete som tar tid och kompletteras som SKK ser det utmärkt med det kliniska arbetet veterinärer i fält utför. SKK är en intresseorganisation med frivilligt medlemskap men där medlemmarna förväntas följa Svensk lagstiftning men även SKKs regler.
 
SKK har ett väl utvecklat samarbete med veterinärkåren inom olika områden och bidrar ekonomiskt till forskning som rör hundhälsa. Ett ökat samarbete runt brakycefala rasers problematik skulle kunna möjliggöra snabbare förändringar och ökat välmående för våra hundar och är något som vi välkomnar inom SKK.
 
SKK kommer under hösten att bjuda in representanter från veterinärkåren till ett möte för att diskutera andningsproblematiken och tillsammans dra upp riktlinjer för ett fortsatt samarbete mot sundare hundhälsa inom detta område.
 
Kontakta oss vid frågor:
•Hans Rosenberg, presstalesman, tel: 070-583 83 32, e-post: hans.rosenberg@skk.se
•Åke Hedhammar, veterinärmedicinsk rådgivare, tel: 070-622 27 96, e-post: ake.hedhammar@slu.se
•Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig, e-post: linda.andersson@skk.se
•Helena Skarp, chef för avdelningen för avel och hälsa, tel: 0736-72 99 27, e-post: helena.skarp@skk.se
•Ulf Uddman, VD, tel: 08-795 30 10, e-post ulf.uddman@skk.se


Länk: http://www.skk.se/sv/nyheter/2015/7/SKK-valkomnar-okat-samarbete-med-veterinarer/#.VbfUUXZDPDQ.facebook

Varför en offentlig debatt om trubbnosarnas andning?

Varför har veterinärerna valt att gå förbi rasklubbarna med det veterinära uppropet för alla trubbnosars rätt till normal andningsfunktion?

Eftersom man från svenskt uppfödarhåll anser att problemet framför allt rör den oregistrerade aveln och importen så behöver vi

1) KONSUMENTUPPLYSA!

och det gör vi med debatter i det offentliga rummet. Genom att den framtide trubbnosköparen blir varse den aktuella rasens problem med sin andning så kommer hen förhoppningsvis ha tagit till sig av informationen. Vi behöver alltså debatten och här är ju sociala medier fantastiska. Ni som har friska trubbnosar har all chans i världen att berätta om dem istället för att vara arga för att veterinärer vill ha bort den sjuka aveln.

Konsumentupplysningen behövs också för att det är svårt för en lekman att upptäcka andningsbesvär. En engelsk studie visar t ex på att 60 % av ägarna inte uppfattade att deras hundar hade problem. Genom mer kunskap kan djurägaren själv upptäcka att det inte står rätt till och hunden kan få hjälp men samtidigt diskvalificeras från vidare avel.
(läs studien här: http://journals.plos.org/plosone/article…)

Här är fyra tips för dig som tänkt köpa eller äger en trubbnos:

a) Vänd er till en seriös uppfödare när du vill köpa en trubbnos. Då vet du att du får stöd om den får problem med sin andningsfunktion.

b) Välj alltid en valp som är helt ljudlös i sin andning. Be att få träffa alla från samma linjer som finns hos uppfödaren. Lyssna efter deras andningsljud. De ska inte höras normalt sett. Följ med på besiktningen om du kan. Fråga veterinären vad hen anser om valpens och moderns andningsförmåga.

c) Be alltid veterinären om ett utlåtande om andningen när du är på rutinbesök eller hos vet av andra orsaker.

d) Om din hund inte orkar/vill promenera/busa, ligger länge och hässjar efter en promenad, har förträngningsljud från halsen eller nosen (gurglar, missljud, snarkar när de är uppe och går, nyser, fnyser, bildar mkt slem i näsan), andas med hjälp av magmusklerna (att de pressas ihop vid varje andetag) eller har magproblem med kräkningar/dålig aptit - sök då hjälp hos veterinär för att få den bedömd. Och prata alltid med din uppfödare så att hen får kännedom om din hunds symtom. Har du köpt av en seriös uppfödare kommer du att få allt stöd du behöver.

Det är vanligt att magproblem är sammankopplat med nedsatt andningsfunktion:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15971897

Man har också visat att hundar som får hjälp med sin andningsfunktion i hög grad blir bättre från sina magproblem:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16512845

Och prata alltid med din uppfödare så att hen får kännedom om din hunds symtom. Har du köpt av en seriös uppfödare kommer du att få allt stöd du behöver.

2. MYNDIGHETSANSVAR

Ytterst är att kunna andas en myndighetsfråga, inte en fråga SKK äger ensam. Vår intention med uppropet, som också gått till Jordbruksverket, är att frågan om att inte kunna andas flyttas upp på priolistan för länsstyrelsens djurskydd. Det är ju inget som utesluter fortsatt arbete inom rasklubbarna, tvärtom är det ju fantastiskt. Och igen -eftersom det anses från rasklubbshåll att det är "fulaveln" och "fulimporten" av trubbnosar som står för ökningen av fall så behöver naturligtvis Jordbruksverket beakta det. Och det är vi säkra på är en fråga som behöver ventileras i det offentliga rummet såväl som på rasklubbarna och hos myndigheterna för att komma fram till så kloka åtgärdsförslag som möjligt.

Framtiden är ljus för alla fina, normalandade trubbnosar. Att veterinärer vill ha bort dem som gurglar i svalget, får skrivas in på vårdavdelning för att de tuppar av en varm dag eller för akut andnöd av en längre förlossning eller för att vi lider med de djur som kommer in med bukpress för att syresätta sig är ju veterinärt, lagreglerat ansvar och det är hög tid för veterinärerna att ta det.

Och OM det skulle krävas att vi behöver redigera rasstandards för att få fram andningsfriska individer så hoppas jag verkligen att alla uppfödare också anser att hundens rätt att andas går före utställningsmeritering utomlands.

Troligen handlar det snarare om att inte premiera extremerna på utställningarna.

Och återigen - veterinärerna vill inte utrota raser. Vi vill trubbnosavelns väl. Vi vill ha debatt för att tillskapa resurser på myndighetsplan och på Veterinärförbundet till fortsatt arbete med SKK om en sund brachycefal avel.

Tack för ordet.

/Maria Karlsson, leg vet, specialist i hundens och kattens sjukdomar (enskilt inlägg)

Öppet brev till SKK och Jordbruksverket

Öppet brev till SKK och Jordbruksverket
 
Det är hög tid att ta ett samlat grepp om aveln och importen av hundar med andningssvårigheter. Samtidigt som många trubbnosraser ökar i popularitet sker ett okänt antal operationer av dessa hundars andningsvägar. 519 svenska veterinärer har skrivit under detta upprop, vars intention är att få till stånd ett samarbete mellan kliniskt verksamma veterinärer, SKK och Jordbruksverket för trubbnosrasers rätt att andas normalt utan operation.

 

  

 
Denna bostonterrier är en av många trubbnosar i Sverige som opererats för sina trånga luftvägar. Han opererades för att hans ork var nedsatt och för att han fick pressa sig för att få in den luft han behöver för sin syreförsörjning. På bilden ser man skillnaden på nosborrsöppningarna före (bild 1) och efter (bild 2) ingreppet. På före-bilden är de kraftigt knipta och ger mycket begränsad möjlighet att andas in den luft hunden behöver. Jämför med vorstehns medfött öppna nosborrar (bild 3). Med kirurgins hjälp får bostonterriern nosöppningar som ger honom förutsättningar att andas på ett mer normalt sätt.
 
Flertalet trubbnosiga hundar med andningsbesvär har också ett trångt svalg med ett långt gomsegel, vilket också ofta kräver korrigerande kirurgi för att djuret ska kunna syresätta sig normalt. Många trubbnoshundar har dessutom trånga luftrör som inte är möjliga att korrigera med operation. Ägare till hundar som genomgått operation av nos och/eller gom rapporterar i mycket stor omfattning att de har fått en helt ny hund, med oväntat stor livsglädje och energi. 


HÄR kan du läsa hela uppropet i sin helhet:

Öppet brev till SKK om brachycefal andnöd.pdf 
 


 
För Uppropet för sundare avel av brachycefala hundar
 
Maria Karlsson, leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
Boel Sandros, leg veterinär
Marita Asp Tauni, leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, specialist i internmedicin hund och katt
 
Anna Tidholm, leg veterinär, Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar specialist i internmedicin
och kardiologi, Diplomate of ECVIM, VMD, Docent
 
Företräder 519 veterinärer